Тренинг службеника Градске Општине Црвени Kрст је спроведен у оквиру пројекта „Kлуб за запошљавање Рома“ број 601/4, који се реализује у склопу грант шеме Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција градова и општина. Пројекат заједнички имплементирају ГО Црвени Kрст и ОЦД “ЕНЕЦА“ из Ниша.

Тренинг је спроведен као дводневни (целодневни) тренинг, у Хотелу Александар у Нишу, 12. и 13. фебруара 2020. године. Обуку је спровела консултантска кућа “Mena Group“ из Ниша, која има вишегодишње искуство у раду са ромском заједницом, као и са локалним самоуправама. Циљ тренинга је био унапређивање знања службеника Градске општине Црвени Kрст о законским и стратешким документима везаним за тему побољшања социо-економског положаја Рома и Ромкиња, антидикриминаторских политика и политика једнаких могућности, као и механизмима за спровођење мера Националне Стратегије и Локалног акционог плана града Ниша. Практична примена научених знања на активности из надлежности ГО Црвени Kрст, а које се тичу побољшања социо-економског положаја Рома и Ромкиња.

Тренинг је спроведен уз представљање планираних тема путем интерактивних презентација које су комбиноване са методама дискусије и директном применом наученог на примере из свакодневног рада ГО Црвени Kрст. Kоришћене су и студије случаја, као и игре улога кроз које су полазници могли да сагледају одређене ситуације из угла Рома и Ромкиња како би се повећала свест о скривеним ситуацијама дискриминације у њиховом свакодневном контакту са институцијама система, као и са потенцијалним послодавцима.

Интерактвини приступ је омогућио висок степен учешћа полазника током целог трајања тренинга, као и размену њихових искустава са другим полазницима тренинга и самим тренером.

Службеници који су завршили обуку су на располагању свим припадницима Ромске популације у Градској општини Црвени Крст у току и након трајања овог пројекта, а за сва питања и недоумице везано за проналажење посла, контакта са послодавцима као и проблема дискриминације са којима се свакодневно сусрећу.