У просторијама Градске општине Црвени Крст, дана 02.06.2020. године је одржана Oснивачка скупштина Социјалне задруге Рома „ЕКО- АКТИВ“ Ниш. Оснивачи социјалне задруге имају логистичку  подршку обучених службеника Градске општине Црвени Крст у виду избора чланова, пружања обука, набавке опреме, праћења, саветовања, док је  умрежавањe и успостављањe јавног / приватног партнерства за постизање пословних резултата задруге део одрживости овог пројекта.

Оснивање и опремање задруге је  активност која  се спроводи у оквиру пројекта „Kлуб за запошљавање Рома“ број 601/4, који се реализује у склопу грант шеме Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција градова и општина.