“ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА РАДА РАДИ РЕАЛНИХ ПРОЦЕНА РОМСКОГ СТАНОВНИШТВА” (RESEARCH ON JOB SUPPLY MARKET FOR ESTIMATED NEEDS OF ROMA) урађено је у оквиру пројекта „Клуб за запошљавање Рома“ који се реализује у склопу грант шеме Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција градова и општина. Ово истраживање има за циљ реално сагледавање потреба тржишта рада у контексту запошљавања Рома а крајњи исход истраживања су препоруке за повећање конкурентности Рома на тржишту рада са аспекта додатних едукација у циљу стицања дефицитарних квалификација и инклузије Рома на тржишту рада.

Због раширене незапослености међу ромским становништвом у поређењу са укупним становништвом у Србији и недовољне укључености у пријављивању на биро рада, ово истраживање пружа одговоре на неке од узрока и помаже бољем разумевању специфичности  тржишта рада и незапослених Рома. Ово истраживање идентификује: потребе локалних послодаваца у погледу врсте квалификоване радне снаге; секторе високог потенцијала раста који могу пружити могућности предузетницима и новим предузећима, трендове запошљавања, неформална и формална правила о тржишту рада, ефекте расних, културних и родних норми и утицај владиних политика на трендове запослености.

Кроз истраживање су дефинисана дефицитарна занимања и припремљене су препоруке за стручне обуке, узимајући у обзир афинитете и интересе незапослених Рома за одређени аспект запошљавања. С тим у вези, Клуб за запошљавање Рома је створио базу података специјализованих обука које промовише и нуди циљној групи:

  • обука за руковаоца грађевинским машинама,
  • обука за виљушкаристу
  • обука за послове обезбеђења,
  • обука за портира- чувара
  • обука за послове домара,
  • обука за педикир- маникир,
  • обука за шминкера,
  • обука за неговатељице
  • обука за молера- фарбара,

Опширније о овој теми и препорукама можете наћи у самом истраживању на сајту www.kzr.rs

Istraživanje tržišta rada (SRP) protected

Istraživanje tržišta rada (ENG) protected