Од 24. августа до 28. августа 2020. године одржана је пословна обука за око 60 незапослених  чланова Ромског клуба за запошљавање у просторијама Ромског културног центра.  Пословни тренинзи били су организовани у две групе, како би се спровео што ефикаснији  рад са учесницима.

Предавач проф др. Игор Младеновић (Easy4business) је обухватио неопходне теме за стицање основних предузетничких вештина: основни менаџмент, правна питања, пословно планирање и израда бизнис плана. Циљ обуке је да се учесници образују за основна знања о пословном свету, предузетништву и начинима стицања / развијања компетенција за одређене врсте послова за које ће завршити стручне обуке у оквиру пројекта „Клуб за запошљавање Рома“.

Програм пословних обука се заснивао на стицању пословних организационих вештина за успешно пословање, као и  одређених пословних вештина како управљати предузећем: планирати (израда пословног плана, оперативно планирање), организовати, управљати, водити, анализирати, извештавати, процењивати, евидентирати; заступати и преговарати; како радити индивидуално и у тимовима; извршити СВОТ; да се процени и преузме ризик; да се преузме иницијатива. Програм је конципиран да мотивише полазнике како би били одлучинији за постизање циљева ради личног и професионалног напредовања учесника, изградња њиховог предузетничког духа, мотивисање генерисања идеја, неговање жеље за успехом и подстицање на акцију.

Сви учесници обуке који су успешно учествовали на обуци добили су сертификате. На крају обуке предавач је одабрао 10 најадекватнијих учесника за даљу обуку. У току предавања примењиване су  све мере које се односе на специфичне захтеве за КОВИД19. Бизнис обуке Клуба за запошљавање Рома се реализује у склопу грант шеме Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција градова и општина.