У склопу активности на пројекту  „Клуб за запошљавање Рома“, који се реализује у склопу Грант шеме Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција градова и општина. Спроведене су три бизнис обуке за стицање знања и вештина у пословном свету. Након успешне бизнис обуке – „Основи пословања – предузетништво и писање бизнис плана“  за 50 чланова удружења „Клуб за запошљавање Рома“, извршена је селекција за наставак тренинга.

Едукације из социјалног предузетништва су се одвијале у периоду од 09.09. до 10.09.2020 у просторијама Ромског културног центра за 11 кандидата. Током обуке идентификован је захтев од већине кандидата да се оспособе за имплементацију социјалног предузетништва у раду невладиних организација чији су чланови,  али и раду новоосноване Задруге “Еко-Актив“ – Ниш, у оквиру предметног Пројекта. Током едукације, кандидати су се упознали са основама социјалног предузетништва и његовим есенцијалним елементима: радно ангажовање тешко запошљивих категорија и реализације друштвено одговорног социјалног циља – филантропског концепта. Кроз практичне примере и искуства у Европи и Србији илустриран је рад социјалних предузећа и социјалних задруга, у складу са позитивним законским нормама, појавног облика социјалног предузетништва. Такође је указано на потенцијалне проблеме у раду социјалних предузећа и предузетника. Међу присутнима извршена је селекција кандидата који су касније укључени у даљи рад у оквиру обуке из области пројектног менаџмента.

Обука из области пројектног менаџмента – за стратешко планирање, управљање, прикупљање средстава и ПЦМ за 6 одабраних кандидата одржана је у просторијама Ромског културног центра  од 16. 09.- 22.09.2020. године. Током обуке детаљно се приступило разради пројеката, као и стицању основних знања о стратешком планирању и управљању. Циљ овог тренинга био је мотивисање личног и професионалног напредовања учесника, стицање организационих вештина за стратешко доношење одлука, дефинисање циљева, решавање проблема, планирање и вођење, развијање вештина за дефинисање, вредновање и реализацију стратешких циљева. Такође, стицање вештина и знања о прикупљању средстава, и коначно, изградња својих капацитета применом ПЦМ методологије, не само у могућностима које финансира ЕУ, већ и у свакодневним активностима, као и изградња њиховог знања у стратешком и успешном вођењу посла у склопу новоосноване социјалне задруге Рома.

Сви учесници обуке добили су сертификате. У току предавања примењиване су све мере које се односе на специфичне захтеве за КОВИД19.

dav