У току реализације пројектних активности пројекта „Клуб за запошљавање Рома“ који се реализује у склопу Грант шеме Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција градова и општина, оформљена је социјална задруга Рома „Еко- Актив“- Ниш. Циљ формирања социјалне задруге је побољшање социо- економског положаја Рома кроз стварање могућности за запошљавање и нове могућности за посао.

Ова задруга је подржана од стране Градске општине Црвени Крст кроз поступак пријаве и регистрације и подршком за умрежавање и саветовање, у току су стручне обуке за њихово стручно оспособљавање, чланови задруге су похађали пословне обуке за социјално предузетништво и пројектни менаџмент, а набављена је и потребна опрема за стабилно функционисање задруге коју ће задруга моћи да користи у склопу својих пословних ангажмана. Такође, чланови задруге су прошли обуку од стране сертификованог предузећа за рад на набављеним алатима и опремом.

Тренутно ова задруга броји око 60 чланова, са одрживом пословном идејом која би дугорочно била пословно оперативна и самоодржива. Градска општина Црвени Крст ће у будућности ангажовањем подржати задругу за потребе одржавања јавних површина на својој територији. Ово је од велике важности за обезбеђивање добре почетне позиције за новоосновану задругу и одрживост у будућности.