Градска општина Цревни Крст је за потребе реализације пројектних активности пројекта „Клуб за запошљавање Рома“  помогла у формирању прве социјалне задруге Рома „ЕКО- АКТИВ“- НИШ. Кроз мониторинг и помоћ у логистици, пројектни тим је повезао ову социјалну задругу са Задружним савезом Србије, а након заједничког састанка у просторијама Градске општине Црвени Крст одржаног дана 15.06.2020. Сарадња ове две организације је настављена и након тога, где се уз сталне консултације новоформирана задруга надограђује и припрема за нове пословне ангажмане. Пројекат „Клуб за запошљавање Рома“ се реализује у склопу Грант шеме Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција градова и општина.

Градска општина Црвени Крст је била учесник у фокус групи дана 30.07.2020. године путем ЗООМ апликације  коју је организовало Удружење за локални развој Каменица у партнерству са Задружним савезом Србије и сарадницима из Тима за социјално укључивање  и смањење сиромаштва Владе Републике Србије. Као резултат настало је истраживање „АНАЛИЗА ефеката четворогодишње примене чл.11 Закона о задругама РС на социјално предузетништво у Србији“ где је ГО Црвени Крст препозната као пионир у развоју социјалног задругарства у Србији.

Више о самом истраживању можете прочитати на линку који следи:

 

ANALIZA efekata četvorogodišnje primene čl.11 Zakona o zadrugama RS na socijalno preduzetništvo u Srbiji