У сврху промоције пројекта „Клуб за запошљавање Рома“ и пројектних активности, менаџер пројекта Ивана Миљановић је гостовала у јутарњем програму на локалној телевизији „Зона Плус“, као и у радијској емисији на радију „Глас“. Она је образложила циљеве и резултате пројекта , као и актуелна дешавања на реализацији пројектних активности. Посебан акценат је дат одрживости пројекта и планираним активностима које ће допринети побољшању социо-економског статуса и повећању запослености Рома.

Градска општина Црвени Крст заједно са пројектним партнером Невладином организацијом Енека, поред промоције и презентације самих активности на пројекту, спроводи и активности на подизању свести јавности и локалних структура о угрожености ромског становништва и проблему неједнакости и дискриминације.

Пројекат „Kлуб за запошљавање Рома“  Градске Општине Црвени Kрст, се реализује у склопу Грант шеме Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција градова и општина.

Опширније о свим активностима на пројекту можете видети на следећем линку: