Градска општина Црвени Крст je са својим пројектним партнером Невладином организацијом Енека   одржала завршну прес- конференцију за пројекат „Клуб за запошљавање Рома“ дана 13.11.2020. године преко ЗООМ платформе у организацији Реформ медија центра. Учесници Ивана Миљановић, менаџер пројекта и Владан Рисантијевић испред НВО Енека су сумирали резултате и утиске, а менаџер пројекта  је презентацијом представила све активности који је пројектни тим спроводио у току реализације пројекта.

Пројектом „Клуб за запошљавање Рома“ оформљено је удружење грађана „Клуб за запошљавање Рома“ коме је додељена технички опремљена канцеларија у Градској општини Црвени Крст. Такође, регистрована је и социјална задруга Рома „ЕКО- АКТИВ“- Ниш, који ће се, поред осталих делатности, бавити и уређењем зелених површина. У те сврхе, преко пројекта је набављена  опрема за рад задруге. За чланове удружења и задруге организоване су бизнис и стручне обуке. Да би се сагледала реална ситуација на тржишту, израђено је Истраживање тржишта рада ради реалних потреба Рома на основу кога су одабране обуке за стручно усавршавање: курс за неговатељице, шминкерке, виљушкаристе, руковаоце грађевинским машинама, физичко- техничко обезбеђење, курс за портире и курс за фарбаре- молере. Укупно 40 полазника је добило сертификате о стручној оспосољености. Поред стручних обука, одржане су и бизнис обуке: основи пословања – курс предузетништва и писање бизнис плана  за 50 чланова удружења, курс социјалног предузетништва за 11 чланова удружења тј. оснивање задруге и последња обука- пројектни менаџмент – за стратешко планирање, управљање, прикупљање средстава и ПЦМ за 6 чланова удружења који су уједно и оснивачи задруге. Један од резултата пројекта је одржана обука за 5 службеника локалне самоуправе, у циљу јачања капацитета запослених у Градској општини Црвени Крст у погледу примене локалних политика за побољшање социо-економског положаја Рома, а за приоритете социо-економске интеграције ромског становништва.

Кроз одржана 2 округла стола обухваћене су теме подизања свести локалних структура и јавности о угрожености ромског становништва и проблему неједнакости и дискриминације. Укључене су све релеванте институције и актери како би се  што боље да сагледала ситуација. Учесници округлих столова су били: Руководство ГОЦК, представници Града Ниша, Национална службе за запошљавање,  Привредна комора Србије, Центар за социјални рад “Свети Сава”, Задружни савез Србије, Социјална задруга Рома “ЕКО- АКТИВ”- Ниш, чланови удружења “Клуб за запошљавање Рома” и  менаџер пројекта КЗР. Такође, одржаване су  промоције  и видљивост пројекта у локалним медијима кроз цело трајање пројекта: прес- конференције, гостовање на локалној телевизији, радијско гостовање и објаве активности пројекта у новинама, као и на  сајту кзр.рс

Владан Рисантијевић је истакао да су овакви пројекти битни за јачање сарадње јавног и невладиног сектора и захвалио се Председнику Градске општине Црвени Крст проф др. Мирославу Милутиновићу и пројектном тиму општине на доброј и успешној сарадњи. Такође је речено да су упркос застоја због короне успели  да искористе тренутке када су мере биле релаксиране да спроведу активности које су захтевале већи број људи, поготово за реализацију бизнис и стручних обука и да имплементирају све активности и испуне све индикаторе из пројекта.

Као закључак прес- конференције наведено је да су овакви пројекти од великог значаја за социјално- економску интеграцију Рома и да се млади Роми првенствено одлучују за рад и едукацију, а да је на јавном и невладином сектору да раде на оваквим акцијама и пројектима.

https://www.facebook.com/mediareformcentar/videos/1282815638852913