Чланови удружења „Клуб за запошљавање Рома“ који су похађали стручне обуке у оквиру пројектних активности пројекта „Клуб за запошљавање Рома“, успешно су завршили обуке и тиме стекли сертификате о оспособљености по Програму и наставном плану обуке, односно стручном усавршавању, за рад на пословима: шминкера, неговатељице, виљушкаристе, руковаоца грађевинским машинама и портира- чувара.  Укупно је додељено 40 сертификата за наведене обуке.

Пројекат “Клуб за запошљавање Рома“ се реализује у оквиру Грант шеме Програма “ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИНКЛУЗИЈИ РОМА – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који спроводи Стална конференција градова и општина, а финансира Европска унија.