Одржан други online округли сто на тему запошљавања Рома

Одржан други online округли сто на тему запошљавања Рома

26. октобра 2020. године у 13 часова, на Фејсбук страници Медиа и реформ центра Ниш, ГО Црвени Kрст је одржао други онлајн округли сто на тему запошљавања Рома, резултатима досадашњих активности на пројекту „Клуб за запошљавање Рома“ и у чему се огледа њихова одрживост, као и о плановима за даљу сарадњу локалних институција и организација цивилног друштва и шта то конкретно значи крајњим корисницима.

Циљ округлог стола другог по реду је поред промоције и презентације активности на пројекту, подизање свести јавности и локалних структура о угрожености ромског становништва и проблему неједнакости и дискриминације, а у склопу активности пројекта „Клуб за запошљавање Рома“ који се реализује у оквиру грант шеме програма „Подршка ЕУ инклузији Рома- оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“ коју финансира Европска унија а спроводи Стална конференција градова и општина. Градска општина Црвени Крст је корисник програма заједно са Невладином организацјом Енека, која је наш партнер на пројекту.

На округлом столу су учествовали:
Проф. др Мирослав Милутиновић, председник Градске општине Црвени Kрст
Јелена Петрић, кабинет градоначелника Града Ниша
Никола Михаиловић, председник Задружног савеза Србије
Маја Трифуновић, Центар за социјални рад „Свети Сава“
Јелена Петровић, Невладина организација „Енека“
Данијела Суљић, члан управног одбора удружења „Kлуб за запошљавање Рома“
Ивана Миљановић, менаџер пројекта „Kлуб за запошљавање Рома“

Више о овој теми можете наћи на линку:

https://www.facebook.com/watch/?v=691489734832422

 

 

Фокус група- Социјално предузетништво у Србији

Фокус група- Социјално предузетништво у Србији

Градска општина Цревни Крст је за потребе реализације пројектних активности пројекта „Клуб за запошљавање Рома“  помогла у формирању прве социјалне задруге Рома „ЕКО- АКТИВ“- НИШ. Кроз мониторинг и помоћ у логистици, пројектни тим је повезао ову социјалну задругу са Задружним савезом Србије, а након заједничког састанка у просторијама Градске општине Црвени Крст одржаног дана 15.06.2020. Сарадња ове две организације је настављена и након тога, где се уз сталне консултације новоформирана задруга надограђује и припрема за нове пословне ангажмане. Пројекат „Клуб за запошљавање Рома“ се реализује у склопу Грант шеме Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција градова и општина.

Градска општина Црвени Крст је била учесник у фокус групи дана 30.07.2020. године путем ЗООМ апликације  коју је организовало Удружење за локални развој Каменица у партнерству са Задружним савезом Србије и сарадницима из Тима за социјално укључивање  и смањење сиромаштва Владе Републике Србије. Као резултат настало је истраживање „АНАЛИЗА ефеката четворогодишње примене чл.11 Закона о задругама РС на социјално предузетништво у Србији“ где је ГО Црвени Крст препозната као пионир у развоју социјалног задругарства у Србији.

Више о самом истраживању можете прочитати на линку који следи:

 

ANALIZA efekata četvorogodišnje primene čl.11 Zakona o zadrugama RS na socijalno preduzetništvo u Srbiji

Умрежавање Клуба за запошљавање Рома и медија- Више шанси до посла

Умрежавање Клуба за запошљавање Рома и медија- Више шанси до посла

ТВ Зона Плус из Ниша је кроз пројекат „Више шанси до посла“ који  је суфинансиран је у средствима Министарства културе и информисања направила репортажу о пројекту „Клуб запошљавање Рома“ Градске општине Црвени Крст који се реализује у склопу Грант шеме Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција градова и општина.

Више информација о томе и саму репортажу можете погледати на линку који следи.

VIŠE ŠANSI DO POSLA – KLUB ZA ZAPOŠLJAVANJE ROMA

 

Лакше до посла уз машине и алате

Лакше до посла уз машине и алате

У току реализације пројектних активности пројекта „Клуб за запошљавање Рома“ који се реализује у склопу Грант шеме Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција градова и општина, оформљена је социјална задруга Рома „Еко- Актив“- Ниш. Циљ формирања социјалне задруге је побољшање социо- економског положаја Рома кроз стварање могућности за запошљавање и нове могућности за посао.

Ова задруга је подржана од стране Градске општине Црвени Крст кроз поступак пријаве и регистрације и подршком за умрежавање и саветовање, у току су стручне обуке за њихово стручно оспособљавање, чланови задруге су похађали пословне обуке за социјално предузетништво и пројектни менаџмент, а набављена је и потребна опрема за стабилно функционисање задруге коју ће задруга моћи да користи у склопу својих пословних ангажмана. Такође, чланови задруге су прошли обуку од стране сертификованог предузећа за рад на набављеним алатима и опремом.

Тренутно ова задруга броји око 60 чланова, са одрживом пословном идејом која би дугорочно била пословно оперативна и самоодржива. Градска општина Црвени Крст ће у будућности ангажовањем подржати задругу за потребе одржавања јавних површина на својој територији. Ово је од велике важности за обезбеђивање добре почетне позиције за новоосновану задругу и одрживост у будућности.

 

Завршене пословне обуке и додељени сертификати полазницима

Завршене пословне обуке и додељени сертификати полазницима

У склопу активности на пројекту  „Клуб за запошљавање Рома“, који се реализује у склопу Грант шеме Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција градова и општина. Спроведене су три бизнис обуке за стицање знања и вештина у пословном свету. Након успешне бизнис обуке – „Основи пословања – предузетништво и писање бизнис плана“  за 50 чланова удружења „Клуб за запошљавање Рома“, извршена је селекција за наставак тренинга.

Едукације из социјалног предузетништва су се одвијале у периоду од 09.09. до 10.09.2020 у просторијама Ромског културног центра за 11 кандидата. Током обуке идентификован је захтев од већине кандидата да се оспособе за имплементацију социјалног предузетништва у раду невладиних организација чији су чланови,  али и раду новоосноване Задруге “Еко-Актив“ – Ниш, у оквиру предметног Пројекта. Током едукације, кандидати су се упознали са основама социјалног предузетништва и његовим есенцијалним елементима: радно ангажовање тешко запошљивих категорија и реализације друштвено одговорног социјалног циља – филантропског концепта. Кроз практичне примере и искуства у Европи и Србији илустриран је рад социјалних предузећа и социјалних задруга, у складу са позитивним законским нормама, појавног облика социјалног предузетништва. Такође је указано на потенцијалне проблеме у раду социјалних предузећа и предузетника. Међу присутнима извршена је селекција кандидата који су касније укључени у даљи рад у оквиру обуке из области пројектног менаџмента.

Обука из области пројектног менаџмента – за стратешко планирање, управљање, прикупљање средстава и ПЦМ за 6 одабраних кандидата одржана је у просторијама Ромског културног центра  од 16. 09.- 22.09.2020. године. Током обуке детаљно се приступило разради пројеката, као и стицању основних знања о стратешком планирању и управљању. Циљ овог тренинга био је мотивисање личног и професионалног напредовања учесника, стицање организационих вештина за стратешко доношење одлука, дефинисање циљева, решавање проблема, планирање и вођење, развијање вештина за дефинисање, вредновање и реализацију стратешких циљева. Такође, стицање вештина и знања о прикупљању средстава, и коначно, изградња својих капацитета применом ПЦМ методологије, не само у могућностима које финансира ЕУ, већ и у свакодневним активностима, као и изградња њиховог знања у стратешком и успешном вођењу посла у склопу новоосноване социјалне задруге Рома.

Сви учесници обуке добили су сертификате. У току предавања примењиване су све мере које се односе на специфичне захтеве за КОВИД19.

dav

 

 

 

 

 

Бизнис обуке и пуна сала Ромског културног центра

Бизнис обуке и пуна сала Ромског културног центра

Од 24. августа до 28. августа 2020. године одржана је пословна обука за око 60 незапослених  чланова Ромског клуба за запошљавање у просторијама Ромског културног центра.  Пословни тренинзи били су организовани у две групе, како би се спровео што ефикаснији  рад са учесницима.

Предавач проф др. Игор Младеновић (Easy4business) је обухватио неопходне теме за стицање основних предузетничких вештина: основни менаџмент, правна питања, пословно планирање и израда бизнис плана. Циљ обуке је да се учесници образују за основна знања о пословном свету, предузетништву и начинима стицања / развијања компетенција за одређене врсте послова за које ће завршити стручне обуке у оквиру пројекта „Клуб за запошљавање Рома“.

Програм пословних обука се заснивао на стицању пословних организационих вештина за успешно пословање, као и  одређених пословних вештина како управљати предузећем: планирати (израда пословног плана, оперативно планирање), организовати, управљати, водити, анализирати, извештавати, процењивати, евидентирати; заступати и преговарати; како радити индивидуално и у тимовима; извршити СВОТ; да се процени и преузме ризик; да се преузме иницијатива. Програм је конципиран да мотивише полазнике како би били одлучинији за постизање циљева ради личног и професионалног напредовања учесника, изградња њиховог предузетничког духа, мотивисање генерисања идеја, неговање жеље за успехом и подстицање на акцију.

Сви учесници обуке који су успешно учествовали на обуци добили су сертификате. На крају обуке предавач је одабрао 10 најадекватнијих учесника за даљу обуку. У току предавања примењиване су  све мере које се односе на специфичне захтеве за КОВИД19. Бизнис обуке Клуба за запошљавање Рома се реализује у склопу грант шеме Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција градова и општина.