40 стручних сертификата за чланове удружења КЗР

40 стручних сертификата за чланове удружења КЗР

Чланови удружења „Клуб за запошљавање Рома“ који су похађали стручне обуке у оквиру пројектних активности пројекта „Клуб за запошљавање Рома“, успешно су завршили обуке и тиме стекли сертификате о оспособљености по Програму и наставном плану обуке, односно стручном усавршавању, за рад на пословима: шминкера, неговатељице, виљушкаристе, руковаоца грађевинским машинама и портира- чувара.  Укупно је додељено 40 сертификата за наведене обуке.

Пројекат “Клуб за запошљавање Рома“ се реализује у оквиру Грант шеме Програма “ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИНКЛУЗИЈИ РОМА – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који спроводи Стална конференција градова и општина, а финансира Европска унија.

 

Завршна прес- конференција пројекта „Клуб за запошљавање Рома“

Завршна прес- конференција пројекта „Клуб за запошљавање Рома“

Градска општина Црвени Крст je са својим пројектним партнером Невладином организацијом Енека   одржала завршну прес- конференцију за пројекат „Клуб за запошљавање Рома“ дана 13.11.2020. године преко ЗООМ платформе у организацији Реформ медија центра. Учесници Ивана Миљановић, менаџер пројекта и Владан Рисантијевић испред НВО Енека су сумирали резултате и утиске, а менаџер пројекта  је презентацијом представила све активности који је пројектни тим спроводио у току реализације пројекта.

Пројектом „Клуб за запошљавање Рома“ оформљено је удружење грађана „Клуб за запошљавање Рома“ коме је додељена технички опремљена канцеларија у Градској општини Црвени Крст. Такође, регистрована је и социјална задруга Рома „ЕКО- АКТИВ“- Ниш, који ће се, поред осталих делатности, бавити и уређењем зелених површина. У те сврхе, преко пројекта је набављена  опрема за рад задруге. За чланове удружења и задруге организоване су бизнис и стручне обуке. Да би се сагледала реална ситуација на тржишту, израђено је Истраживање тржишта рада ради реалних потреба Рома на основу кога су одабране обуке за стручно усавршавање: курс за неговатељице, шминкерке, виљушкаристе, руковаоце грађевинским машинама, физичко- техничко обезбеђење, курс за портире и курс за фарбаре- молере. Укупно 40 полазника је добило сертификате о стручној оспосољености. Поред стручних обука, одржане су и бизнис обуке: основи пословања – курс предузетништва и писање бизнис плана  за 50 чланова удружења, курс социјалног предузетништва за 11 чланова удружења тј. оснивање задруге и последња обука- пројектни менаџмент – за стратешко планирање, управљање, прикупљање средстава и ПЦМ за 6 чланова удружења који су уједно и оснивачи задруге. Један од резултата пројекта је одржана обука за 5 службеника локалне самоуправе, у циљу јачања капацитета запослених у Градској општини Црвени Крст у погледу примене локалних политика за побољшање социо-економског положаја Рома, а за приоритете социо-економске интеграције ромског становништва.

Кроз одржана 2 округла стола обухваћене су теме подизања свести локалних структура и јавности о угрожености ромског становништва и проблему неједнакости и дискриминације. Укључене су све релеванте институције и актери како би се  што боље да сагледала ситуација. Учесници округлих столова су били: Руководство ГОЦК, представници Града Ниша, Национална службе за запошљавање,  Привредна комора Србије, Центар за социјални рад “Свети Сава”, Задружни савез Србије, Социјална задруга Рома “ЕКО- АКТИВ”- Ниш, чланови удружења “Клуб за запошљавање Рома” и  менаџер пројекта КЗР. Такође, одржаване су  промоције  и видљивост пројекта у локалним медијима кроз цело трајање пројекта: прес- конференције, гостовање на локалној телевизији, радијско гостовање и објаве активности пројекта у новинама, као и на  сајту кзр.рс

Владан Рисантијевић је истакао да су овакви пројекти битни за јачање сарадње јавног и невладиног сектора и захвалио се Председнику Градске општине Црвени Крст проф др. Мирославу Милутиновићу и пројектном тиму општине на доброј и успешној сарадњи. Такође је речено да су упркос застоја због короне успели  да искористе тренутке када су мере биле релаксиране да спроведу активности које су захтевале већи број људи, поготово за реализацију бизнис и стручних обука и да имплементирају све активности и испуне све индикаторе из пројекта.

Као закључак прес- конференције наведено је да су овакви пројекти од великог значаја за социјално- економску интеграцију Рома и да се млади Роми првенствено одлучују за рад и едукацију, а да је на јавном и невладином сектору да раде на оваквим акцијама и пројектима.

https://www.facebook.com/mediareformcentar/videos/1282815638852913

 

Промоција пројекта „Клуб за запошљавање Рома“у локалним медијима

Промоција пројекта „Клуб за запошљавање Рома“у локалним медијима

У сврху промоције пројекта „Клуб за запошљавање Рома“ и пројектних активности, менаџер пројекта Ивана Миљановић је гостовала у јутарњем програму на локалној телевизији „Зона Плус“, као и у радијској емисији на радију „Глас“. Она је образложила циљеве и резултате пројекта , као и актуелна дешавања на реализацији пројектних активности. Посебан акценат је дат одрживости пројекта и планираним активностима које ће допринети побољшању социо-економског статуса и повећању запослености Рома.

Градска општина Црвени Крст заједно са пројектним партнером Невладином организацијом Енека, поред промоције и презентације самих активности на пројекту, спроводи и активности на подизању свести јавности и локалних структура о угрожености ромског становништва и проблему неједнакости и дискриминације.

Пројекат „Kлуб за запошљавање Рома“  Градске Општине Црвени Kрст, се реализује у склопу Грант шеме Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција градова и општина.

Опширније о свим активностима на пројекту можете видети на следећем линку:

Одржан други online округли сто на тему запошљавања Рома

Одржан други online округли сто на тему запошљавања Рома

26. октобра 2020. године у 13 часова, на Фејсбук страници Медиа и реформ центра Ниш, ГО Црвени Kрст је одржао други онлајн округли сто на тему запошљавања Рома, резултатима досадашњих активности на пројекту „Клуб за запошљавање Рома“ и у чему се огледа њихова одрживост, као и о плановима за даљу сарадњу локалних институција и организација цивилног друштва и шта то конкретно значи крајњим корисницима.

Циљ округлог стола другог по реду је поред промоције и презентације активности на пројекту, подизање свести јавности и локалних структура о угрожености ромског становништва и проблему неједнакости и дискриминације, а у склопу активности пројекта „Клуб за запошљавање Рома“ који се реализује у оквиру грант шеме програма „Подршка ЕУ инклузији Рома- оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“ коју финансира Европска унија а спроводи Стална конференција градова и општина. Градска општина Црвени Крст је корисник програма заједно са Невладином организацјом Енека, која је наш партнер на пројекту.

На округлом столу су учествовали:
Проф. др Мирослав Милутиновић, председник Градске општине Црвени Kрст
Јелена Петрић, кабинет градоначелника Града Ниша
Никола Михаиловић, председник Задружног савеза Србије
Маја Трифуновић, Центар за социјални рад „Свети Сава“
Јелена Петровић, Невладина организација „Енека“
Данијела Суљић, члан управног одбора удружења „Kлуб за запошљавање Рома“
Ивана Миљановић, менаџер пројекта „Kлуб за запошљавање Рома“

Више о овој теми можете наћи на линку:

https://www.facebook.com/watch/?v=691489734832422

 

 

Фокус група- Социјално предузетништво у Србији

Фокус група- Социјално предузетништво у Србији

Градска општина Цревни Крст је за потребе реализације пројектних активности пројекта „Клуб за запошљавање Рома“  помогла у формирању прве социјалне задруге Рома „ЕКО- АКТИВ“- НИШ. Кроз мониторинг и помоћ у логистици, пројектни тим је повезао ову социјалну задругу са Задружним савезом Србије, а након заједничког састанка у просторијама Градске општине Црвени Крст одржаног дана 15.06.2020. Сарадња ове две организације је настављена и након тога, где се уз сталне консултације новоформирана задруга надограђује и припрема за нове пословне ангажмане. Пројекат „Клуб за запошљавање Рома“ се реализује у склопу Грант шеме Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција градова и општина.

Градска општина Црвени Крст је била учесник у фокус групи дана 30.07.2020. године путем ЗООМ апликације  коју је организовало Удружење за локални развој Каменица у партнерству са Задружним савезом Србије и сарадницима из Тима за социјално укључивање  и смањење сиромаштва Владе Републике Србије. Као резултат настало је истраживање „АНАЛИЗА ефеката четворогодишње примене чл.11 Закона о задругама РС на социјално предузетништво у Србији“ где је ГО Црвени Крст препозната као пионир у развоју социјалног задругарства у Србији.

Више о самом истраживању можете прочитати на линку који следи:

 

ANALIZA efekata četvorogodišnje primene čl.11 Zakona o zadrugama RS na socijalno preduzetništvo u Srbiji

Умрежавање Клуба за запошљавање Рома и медија- Више шанси до посла

Умрежавање Клуба за запошљавање Рома и медија- Више шанси до посла

ТВ Зона Плус из Ниша је кроз пројекат „Више шанси до посла“ који  је суфинансиран је у средствима Министарства културе и информисања направила репортажу о пројекту „Клуб запошљавање Рома“ Градске општине Црвени Крст који се реализује у склопу Грант шеме Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција градова и општина.

Више информација о томе и саму репортажу можете погледати на линку који следи.

VIŠE ŠANSI DO POSLA – KLUB ZA ZAPOŠLJAVANJE ROMA