Лакше до посла уз машине и алате

Лакше до посла уз машине и алате

У току реализације пројектних активности пројекта „Клуб за запошљавање Рома“ који се реализује у склопу Грант шеме Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција градова и општина, оформљена је социјална задруга Рома „Еко- Актив“- Ниш. Циљ формирања социјалне задруге је побољшање социо- економског положаја Рома кроз стварање могућности за запошљавање и нове могућности за посао.

Ова задруга је подржана од стране Градске општине Црвени Крст кроз поступак пријаве и регистрације и подршком за умрежавање и саветовање, у току су стручне обуке за њихово стручно оспособљавање, чланови задруге су похађали пословне обуке за социјално предузетништво и пројектни менаџмент, а набављена је и потребна опрема за стабилно функционисање задруге коју ће задруга моћи да користи у склопу својих пословних ангажмана. Такође, чланови задруге су прошли обуку од стране сертификованог предузећа за рад на набављеним алатима и опремом.

Тренутно ова задруга броји око 60 чланова, са одрживом пословном идејом која би дугорочно била пословно оперативна и самоодржива. Градска општина Црвени Крст ће у будућности ангажовањем подржати задругу за потребе одржавања јавних површина на својој територији. Ово је од велике важности за обезбеђивање добре почетне позиције за новоосновану задругу и одрживост у будућности.

 

Завршене пословне обуке и додељени сертификати полазницима

Завршене пословне обуке и додељени сертификати полазницима

У склопу активности на пројекту  „Клуб за запошљавање Рома“, који се реализује у склопу Грант шеме Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција градова и општина. Спроведене су три бизнис обуке за стицање знања и вештина у пословном свету. Након успешне бизнис обуке – „Основи пословања – предузетништво и писање бизнис плана“  за 50 чланова удружења „Клуб за запошљавање Рома“, извршена је селекција за наставак тренинга.

Едукације из социјалног предузетништва су се одвијале у периоду од 09.09. до 10.09.2020 у просторијама Ромског културног центра за 11 кандидата. Током обуке идентификован је захтев од већине кандидата да се оспособе за имплементацију социјалног предузетништва у раду невладиних организација чији су чланови,  али и раду новоосноване Задруге “Еко-Актив“ – Ниш, у оквиру предметног Пројекта. Током едукације, кандидати су се упознали са основама социјалног предузетништва и његовим есенцијалним елементима: радно ангажовање тешко запошљивих категорија и реализације друштвено одговорног социјалног циља – филантропског концепта. Кроз практичне примере и искуства у Европи и Србији илустриран је рад социјалних предузећа и социјалних задруга, у складу са позитивним законским нормама, појавног облика социјалног предузетништва. Такође је указано на потенцијалне проблеме у раду социјалних предузећа и предузетника. Међу присутнима извршена је селекција кандидата који су касније укључени у даљи рад у оквиру обуке из области пројектног менаџмента.

Обука из области пројектног менаџмента – за стратешко планирање, управљање, прикупљање средстава и ПЦМ за 6 одабраних кандидата одржана је у просторијама Ромског културног центра  од 16. 09.- 22.09.2020. године. Током обуке детаљно се приступило разради пројеката, као и стицању основних знања о стратешком планирању и управљању. Циљ овог тренинга био је мотивисање личног и професионалног напредовања учесника, стицање организационих вештина за стратешко доношење одлука, дефинисање циљева, решавање проблема, планирање и вођење, развијање вештина за дефинисање, вредновање и реализацију стратешких циљева. Такође, стицање вештина и знања о прикупљању средстава, и коначно, изградња својих капацитета применом ПЦМ методологије, не само у могућностима које финансира ЕУ, већ и у свакодневним активностима, као и изградња њиховог знања у стратешком и успешном вођењу посла у склопу новоосноване социјалне задруге Рома.

Сви учесници обуке добили су сертификате. У току предавања примењиване су све мере које се односе на специфичне захтеве за КОВИД19.

dav

 

 

 

 

 

Бизнис обуке и пуна сала Ромског културног центра

Бизнис обуке и пуна сала Ромског културног центра

Од 24. августа до 28. августа 2020. године одржана је пословна обука за око 60 незапослених  чланова Ромског клуба за запошљавање у просторијама Ромског културног центра.  Пословни тренинзи били су организовани у две групе, како би се спровео што ефикаснији  рад са учесницима.

Предавач проф др. Игор Младеновић (Easy4business) је обухватио неопходне теме за стицање основних предузетничких вештина: основни менаџмент, правна питања, пословно планирање и израда бизнис плана. Циљ обуке је да се учесници образују за основна знања о пословном свету, предузетништву и начинима стицања / развијања компетенција за одређене врсте послова за које ће завршити стручне обуке у оквиру пројекта „Клуб за запошљавање Рома“.

Програм пословних обука се заснивао на стицању пословних организационих вештина за успешно пословање, као и  одређених пословних вештина како управљати предузећем: планирати (израда пословног плана, оперативно планирање), организовати, управљати, водити, анализирати, извештавати, процењивати, евидентирати; заступати и преговарати; како радити индивидуално и у тимовима; извршити СВОТ; да се процени и преузме ризик; да се преузме иницијатива. Програм је конципиран да мотивише полазнике како би били одлучинији за постизање циљева ради личног и професионалног напредовања учесника, изградња њиховог предузетничког духа, мотивисање генерисања идеја, неговање жеље за успехом и подстицање на акцију.

Сви учесници обуке који су успешно учествовали на обуци добили су сертификате. На крају обуке предавач је одабрао 10 најадекватнијих учесника за даљу обуку. У току предавања примењиване су  све мере које се односе на специфичне захтеве за КОВИД19. Бизнис обуке Клуба за запошљавање Рома се реализује у склопу грант шеме Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција градова и општина.

Потписани уговори за бизнис и стручне обуке

Потписани уговори за бизнис и стручне обуке

Градска општина Црвени Крст је дана 18.08.2020. године одржала пресконференцију у просторијама Градске опшине Црвени Крст. Учесници пресконференције су били председник Градске општине Црвени Крст проф. др Мирослав Милутиновић, директор Народног универзитета проф. др Марија Ранђеловић и директор Агенције за консалтинг и менаџмент Easy4business проф. др Игор Младеновић. Повод овог сусрета је потписивање уговора за одржавање бизнис и стручних обука у склопу пројекта „Клуб за запошљавање Рома“, и то 50 бизнис и 40 стручних обука за чланове Клуба. Том приликом, учесници су се обратили медијима и понаособ представили своје планове око реализације активности које су овим уговорима дефинисане.

„Клуб за запошљавање Рома“ се реализује у склопу грант шеме Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција градова и општина.

 

Одржан први online округли сто на тему запошљавања Рома

Одржан први online округли сто на тему запошљавања Рома

У четвртак 13. августа у 13 сати, на фејсбук страници Медиа и реформ центра Ниш, ГО Црвени Kрст је одржао онлајн округли сто на тему запошљавања Рома. Овом приликом представљено је и “Истраживање тржишта рада ради реалних процена потреба Рома“, али и будуће обуке које ће ова општина организовати кроз пројекат „Клуб за запошљавање Рома“.
На округлом столу су учествовали:
Саша Стаменковић,шеф одсека за информатику, информисање, развој привреде и локалне заједнице,,
Јелена Мадић, већница ГО Црвени Kрст
Вања Стојковић, ПР НСЗ Филијале у Нишу
Зоран Марковић, координатор Регионалне привредне коморе Ниш
Игор Пауновић, Председник удружења „Kлуб за запошљавање Рома“ и директор задруге „ЕКО-АКТИВ“ НИШ
Ивана Миљановић, менаџерка пројекта „Kлуб за запошљавање Рома“

Овај пројекат се реализује у склопу грант шеме Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција градова и општина.

Више о овој теми можете наћи на линку:

Okrugli sto "Klub za zapošljavanje Roma"

Pratite okrugli sto "Klub za zapošljavanje Roma" koji organizuje GO Crveni Krst uz tehničku podršku Media i reform centra Niš. #posao

Gepostet von Media i reform centar Niš am Donnerstag, 13. August 2020

“Klub za zapošljavanje Roma” otvoren u niškoj opštini Crveni krst

Усвојене препоруке за стручне обуке кроз „Истраживање тржишта рада ради реалних процена Рома“

Усвојене препоруке за стручне обуке кроз „Истраживање тржишта рада ради реалних процена Рома“

“ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА РАДА РАДИ РЕАЛНИХ ПРОЦЕНА РОМСКОГ СТАНОВНИШТВА” (RESEARCH ON JOB SUPPLY MARKET FOR ESTIMATED NEEDS OF ROMA) урађено је у оквиру пројекта „Клуб за запошљавање Рома“ који се реализује у склопу грант шеме Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција градова и општина. Ово истраживање има за циљ реално сагледавање потреба тржишта рада у контексту запошљавања Рома а крајњи исход истраживања су препоруке за повећање конкурентности Рома на тржишту рада са аспекта додатних едукација у циљу стицања дефицитарних квалификација и инклузије Рома на тржишту рада.

Због раширене незапослености међу ромским становништвом у поређењу са укупним становништвом у Србији и недовољне укључености у пријављивању на биро рада, ово истраживање пружа одговоре на неке од узрока и помаже бољем разумевању специфичности  тржишта рада и незапослених Рома. Ово истраживање идентификује: потребе локалних послодаваца у погледу врсте квалификоване радне снаге; секторе високог потенцијала раста који могу пружити могућности предузетницима и новим предузећима, трендове запошљавања, неформална и формална правила о тржишту рада, ефекте расних, културних и родних норми и утицај владиних политика на трендове запослености.

Кроз истраживање су дефинисана дефицитарна занимања и припремљене су препоруке за стручне обуке, узимајући у обзир афинитете и интересе незапослених Рома за одређени аспект запошљавања. С тим у вези, Клуб за запошљавање Рома је створио базу података специјализованих обука које промовише и нуди циљној групи:

  • обука за руковаоца грађевинским машинама,
  • обука за виљушкаристу
  • обука за послове обезбеђења,
  • обука за портира- чувара
  • обука за послове домара,
  • обука за педикир- маникир,
  • обука за шминкера,
  • обука за неговатељице
  • обука за молера- фарбара,

Опширније о овој теми и препорукама можете наћи у самом истраживању на сајту www.kzr.rs

Istraživanje tržišta rada (SRP) protected

Istraživanje tržišta rada (ENG) protected