Основана социјална задруга Рома „ЕКО- AКТИВ“ Ниш

Основана социјална задруга Рома „ЕКО- AКТИВ“ Ниш

У просторијама Градске општине Црвени Крст, дана 02.06.2020. године је одржана Oснивачка скупштина Социјалне задруге Рома „ЕКО- АКТИВ“ Ниш. Оснивачи социјалне задруге имају логистичку  подршку обучених службеника Градске општине Црвени Крст у виду избора чланова, пружања обука, набавке опреме, праћења, саветовања, док је  умрежавањe и успостављањe јавног / приватног партнерства за постизање пословних резултата задруге део одрживости овог пројекта.

Оснивање и опремање задруге је  активност која  се спроводи у оквиру пројекта „Kлуб за запошљавање Рома“ број 601/4, који се реализује у склопу грант шеме Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција градова и општина.

 

Промоција активности на пројекту „Клуб за запошљавање Рома“ у јутарњем програму ТВ „Зона Плус“

Промоција активности на пројекту „Клуб за запошљавање Рома“ у јутарњем програму ТВ „Зона Плус“

У склопу активности на промоцији пројекта „Kлуб за запошљавање Рома“  Градске Општине Црвени Kрст, који се реализује у склопу грант шеме Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција градова и општина, менаџер пројекта Ивана Миљановић је гостовала на локалној телевизији „Зона Плус“. Она је образложила циљеве пројекта као и актуелна дешавања на реализацији пројектних активности. Како је у току пријава за специјализоване бизнис и стручне обуке, позвала је све суграђане Ромске националности са територије Града Ниша да се пријаве и постану активни чланови Удружења „Клуб за запошљавање Рома“. Опширније о свим активностима на пројекту можете видети на следећем линку:

Пријава за бизнис и стручне обуке

Пријава за бизнис и стручне обуке

Бизнис и стручна обука Рома  Градске Општине Црвени Kрст се спроводи у оквиру пројекта „Kлуб за запошљавање Рома“ број 601/4, који се реализује у склопу грант шеме Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција градова и општина.

У склопу активности на пројекту „Клуб за запошљавање Рома“ у току је пријављивање за бизнис и стручне обуке које ће се реализовати у складу са садашњом и будућом потражњом на тржишту рада за припаднике ромске популације. На овај начин, Клуб за запошљавање Рома ће створити специјализовану базу тренинга са потпуно развијеним програмом рада који би се могао користити према потреби у будућем раду и тиме утицати на будућу одрживост клуба.

Сви учесници обуке који успешно учествују у тренингу треба да добију релевантни и признати сертификат за обуку.

Позивамо суграђане Ромске националности са територије Града Ниша који су радно способни и заинтересовани да узму учешће и постану активни корисници нашег пројекта, да на сајту Градске општине Црвени Крст, сајту Клуба за запошљавање Рома или лично у просторијама Градске општине Црвени Крст преузму пријавни образац како би се пријавили на специјализоване бизнис обуке и стручна усавршавања.

 

 

Prijavni obrazac

Saglasnost

Одржана обука за службенике Градске општине Црвени Крст у склопу пројекта „Клуб за запошљавање Рома“

Одржана обука за службенике Градске општине Црвени Крст у склопу пројекта „Клуб за запошљавање Рома“

Тренинг службеника Градске Општине Црвени Kрст је спроведен у оквиру пројекта „Kлуб за запошљавање Рома“ број 601/4, који се реализује у склопу грант шеме Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција градова и општина. Пројекат заједнички имплементирају ГО Црвени Kрст и ОЦД “ЕНЕЦА“ из Ниша.

Тренинг је спроведен као дводневни (целодневни) тренинг, у Хотелу Александар у Нишу, 12. и 13. фебруара 2020. године. Обуку је спровела консултантска кућа “Mena Group“ из Ниша, која има вишегодишње искуство у раду са ромском заједницом, као и са локалним самоуправама. Циљ тренинга је био унапређивање знања службеника Градске општине Црвени Kрст о законским и стратешким документима везаним за тему побољшања социо-економског положаја Рома и Ромкиња, антидикриминаторских политика и политика једнаких могућности, као и механизмима за спровођење мера Националне Стратегије и Локалног акционог плана града Ниша. Практична примена научених знања на активности из надлежности ГО Црвени Kрст, а које се тичу побољшања социо-економског положаја Рома и Ромкиња.

Тренинг је спроведен уз представљање планираних тема путем интерактивних презентација које су комбиноване са методама дискусије и директном применом наученог на примере из свакодневног рада ГО Црвени Kрст. Kоришћене су и студије случаја, као и игре улога кроз које су полазници могли да сагледају одређене ситуације из угла Рома и Ромкиња како би се повећала свест о скривеним ситуацијама дискриминације у њиховом свакодневном контакту са институцијама система, као и са потенцијалним послодавцима.

Интерактвини приступ је омогућио висок степен учешћа полазника током целог трајања тренинга, као и размену њихових искустава са другим полазницима тренинга и самим тренером.

Службеници који су завршили обуку су на располагању свим припадницима Ромске популације у Градској општини Црвени Крст у току и након трајања овог пројекта, а за сва питања и недоумице везано за проналажење посла, контакта са послодавцима као и проблема дискриминације са којима се свакодневно сусрећу.