Istraživanje tržišta rada (SRP) protected

Због раширене незапослености међу ромским становништвом у поређењу са укупним становништвом у Србији и недовољне укључености у пријављивању на биро рада, ово истраживање пружа одговоре на неке од узрока и помаже бољем разумевању специфичности тржишта рада и незапослених Рома. Ово истраживање идентификује: потребе локалних послодаваца у погледу врсте квалификоване радне снаге; секторе високог потенцијала раста који могу пружити могућности предузетницима и новим предузећима, трендове запошљавања, неформална и формална правила о тржишту рада, ефекте расних, културних и родних норми и утицај владиних политика на трендове запослености. Кроз истраживање су дефинисана дефицитарна занимања и припремљене су препоруке за стручне обуке које ће се реализовати кроз пројекат „Клуб за запошљавање Рома“, узимајући у обзир афинитете и интересе незапослених Рома за одређени аспект запошљавања.