Пројекат “Клуб за запошљавање Рома“ број 601/4, се реализује у оквиру грант шеме Програма “ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИНКЛУЗИЈИ РОМА – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који спроводи Стална конференција градова и општина, а финансира Европска унија. Укупна вредност пројекта је 66.884,13 евра, од чега је донација ЕУ 59.861,30 евра, а учешће ГО Црвени Крст 7.022,83 евра.   Овај пројекат доприноси инклузији, учешћу и демократији Рома у Српском друштву кроз јачање положаја у локалним заједницама, подизајући свест локалних структура и јавности о угрожености ромске популације и проблему неједнакости и дискриминације.

Од 2000. до данас, Европска унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији. Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије. Европска унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.